• 1 Confirmation de l'examen
  • 2 Choix de la date
    de l’examen
  • 3 Enregistrement
  • 4 Paiement sécurisé

Dentaaltechnicus (20306-NL)

Onder de activiteit van dentaaltechnicus moet worden verstaan: het vervaardigen of herstellen van: ◾ tandprothesen, ◾ apparaten voor orthodontische verbeteringen, ◾ in het algemeen alle apparaten bestemd om tanden, delen van tanden of naburige weefsels: ◦ te verplaatsen, ◦ te vervangen, ◦ te behandelen.

Informations sur l'examen

  • Iris Tower - Sint-Lazarus Plein, 2 - 1035 Bruxelles
  • -
  • 02h30 (durée)
  • Examen devant jury
35 €

de frais d'inscription

Continuer