• 1 Confirmation de l'examen
  • 2 Choix de la date
    de l’examen
  • 3 Enregistrement
  • 4 Paiement sécurisé

Installatieactiviteiten (CV, klimaatregeling, gas en sanitair) (20208-NL)

Onder de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair moet worden verstaan: het plaatsen en het herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van: 1. centrale verwarmingsinstallaties. Dit wil zeggen: installaties die bestaan uit een centrale verwarmingsbron, waarbij de warmte wordt verspreid door leidingen met water, lucht of stoom. 2. gastoestellen voor verwarming. 3. artikelen en apparaten voor sanitair gebruik. 4. klimaatregelinginstallaties waarvoor alleen water of lucht wordt gebruikt als koelmiddel. De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door incorporatie. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder gebouw: onroerend goed, van duurzaam materiaal, bestemd voor: ◾ bewoning door de mens, ◾ administratieve doeleinden, ◾ industriële doeleinden, ◾ commerciële doeleinden, ◾ medische doeleinden, ◾ culturele, sportieve of religieuze doeleinden, ◾ land- en tuinbouwdoeleinden.

Informations sur l'examen

  • Iris Tower - Place Saint-Lazare, 2 - 1035 Bruxelles
  • --
  • 02h30 (durée)
  • Examen devant jury
35 €

de frais d'inscription

Continuer