• 1 Confirmation de l'examen
  • 2 Choix de la date
    de l’examen
  • 3 Enregistrement
  • 4 Paiement sécurisé

Installateur-frigorist (20034-NL)

Onder de activiteit van installateur-frigorist moet worden verstaan: hij of zij die gewoonlijk en zelfstandig voor rekening van derden volgende producten vervaardigt, in elkaar zet, onderhoudt en/of herstelt: ◾ koelkringen in huishoudelijke toestellen, ◾ koelkringen van commerciële en/of industriële installaties, ◾ koeleenheden. Met koelkring wordt hier bedoeld het geheel van de technische werkwijzen om temperatuur te verlagen in lichamen, gassen of fluïda: ◾ hetzij met een gascompressiemachine, ◾ hetzij met een machine gebaseerd op absorptiesystemen, ◾ hetzij met een ander procédé volgens de ontwikkeling van de techniek terzake.

Informations sur l'examen

  • Iris Tower - Place Saint-Lazare, 2 - 1035 Bruxelles
  • ---
  • 02h30 (durée)
  • Examen devant jury
35 €

de frais d'inscription

Continuer