• 1 Confirmation de l'examen
  • 2 Choix de la date
    de l’examen
  • 3 Enregistrement
  • 4 Paiement sécurisé

Slager-groothandelaar (20010-NL)

Onder de activiteit van slager-groothandelaar moet worden verstaan: hij/zij die gewoonlijk en zelfstandig: ◾ slachtvee aankoopt en dit, na slachting, in het groot verder verkoopt. ◾ vlees in de vorm van karkassen of gedeelten ervan in het groot aankoopt en verkoopt.

Informations sur l'examen

  • Iris Tower - Place Saint-Lazare, 2 - 1035 Bruxelles
  • ---
  • 02h30 (durée)
  • Examen devant jury
35 €

de frais d'inscription

Continuer